Phong Thủy Làm Giàu

Phong Thủy Làm Giàu

  • Category: Education
  • Release Date:
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • Developer: NGUYEN TOANH
  • Compatibility: Android
$ 8.99

Phong Thủy Làm Giàu App

Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa phúc của con người. Về mặt từ nguyên, phong có nghĩa là “gió” – hiện tượng không khí chuyển động và thủy có nghĩa là “nước”, dòng nước, tượng trưng cho địa thế. Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước… cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự tắc thông của nhân sự. Khi gặp gió ắt tán, gặp nước ngăn thì dừng. Làm thế nào để cho khí tụ chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng là mục đích của phong thủy, và từ “phong thủy” cũng do vậy mà có. Phong thủy có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Nó là nhân tố quyết định sự thành bại. Nếu phong thủy tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai họa khi vào vận xấu, giúp tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt. Hi vọng các bạn có thể chiêm nghiệm và thực hành để mời gọi sự giàu có hạnh phúc, thịnh vượng cho bản thân và gia đình của mình.

Loading...

Phong Thủy Làm Giàu app screenshots

Phong Thủy Làm Giàu app reviews

Phong Thủy Làm Giàu app comments

Loading...

Download Android Apps and Games Android APK

Home | Privacy Policy | DMCA | Contact | Copyright © 2018